Perfect Life Tips
NewsPress releasePerfect Life Tips

腸道可積聚磅廢物毒素-01

唔知大家或身邊朋友有無試過,手腳都唔肥,但偏偏有個“假肚腩”好難減!做幾多運動都搞唔掂!可能係需要排毒、宿便!

開估:人體腸道可積聚5-15磅廢物、宿便及毒素!
腸道是人體最大的消化器官,亦是最大的排毒器官;所以,腸道決定了皮膚質素,仲影響身體健康狀況。以下5大方法:

1. 少吃垃圾食物(油炸類、加工類) 較容易堆積在腸道內,成為腸道廢物。
2. 多吃豐含纖維食品(糙米、菜) 及 天然益生菌。
3. 進食時細嚼慢咽。營養師建議「至少要嚼20下才可吞下!」
4. 

Go back

———     Contact us     ———

Mira Place Tsim Sha Tsui
2388 1699
Wanchai
2155 1009
香港銅鑼灣金朝陽中心 (11月開幕)
Mira Place Tsim Sha Tsui
2111 3698

Whatapps 6216 3715 Perfect Life cs@perfect-life.com.hk E-shop

Terms & conditions     |    Privacy policy     |    Contact us

© 2007 - 2020 Perfect Life. All Rights Reserved.

×